Stalo se…

Proběhl koncert jehož účelem bylo podpořit nadaci pomáhající lidem s roztroušenou sklerózou.

Více informací o nadaci naleznete na jejích stránkách.

Protože milovat znamená pomáhat.


1. svaté přijímání

Fotografie si můžete prohlédnout zde.


V sobotu 9. dubna 2016 proběhl farní zájezd do Dobré Vody u Nových Hradů, Nových Hradů a Třeboně

Program:

  • Dobrá Voda – mše svatá a prohlídka poutního místa se Svatou bránou
  • Nové Hrady – prohlídka kláštera Božího milosrdenství
  • Třeboň – prohlídka pivovaru s ochutnávkou a s obědem v pivovarské restauraci

Duchovní doprovod P. Mikuláš a P. Pius


Tříkrálová sbírka, děkujeme všem koledníkům i dárcům.

Invalid Displayed Gallery


Dne 26. 12. 2015 od 9:00 v kostele sv. Prokopa proběhl Vánoční koncert Vokalistek z Chyšek.


K 31.8.2015 se rozloučil P. Jindřich Zdík Jordánek, O. Praem s farností Chyšky. Děkujeme mu za obětavou službu v naší farnosti a vyprošujeme mu mnoho Božího požehnání na novém působišti ve Spojených státech Amerických.


Farnost Chyšky vítá nového kněze

Dne 1.9.2015 přišel do naší farnosti nový duchovní správce P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem.


Chyšky odvlhčení kostela 2015

V listopadu 2015 proběhla druhá fáze odvlhčení vnějšího pláště kostela. Stavba byla ralizována svépomocí za účasti farníků, za finančního přispěvku 30 000,- Kč od obce Chyšky. Děkujeme obci Chyšky za štědrý dar i farníkům za pomoc.


Podpis smlouvy na stavbu nových varhan

6.11.2015 došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy na stavbu varhan v Chyšeckém kostele Sv. Prokopa za účasti Giovanniho Pradelly, Mons. Adolfa Pontíře a P. Pia Zdeňka Vágnera, O. Pream.


Koncerty a hudební workshopy v Milevsku a okolí

V roce 2014 (a také koncem roku 2013) proběhlo v Chyškách, Sepekově, Milevsku a okolí několik hudebníchworkshopů, koncertů a hudebních doprovodů bohoslužeb souboru Vokalistky z Chyšek s Alexandrou Benešovoua také souborem Chorus Egrensis. Výsledkem jsou nejen nové zkušenosti mladých zpěvaček a zpěváků, ale také několik nových skladeb, kteréobohatí repertoár Vokalistek z Chyšek.

Projekt „Koncerty a hudební workshopy v Milevsku a okolí“ podpořil Jihočeský kraj.

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery


Úprava prostor kolem kostela a fary

Díky sdružení „Naše Chyšecko“ proběhne v roce 2014 úprava centra Chyšek. Bližší informace najdete na webu www.nasechysecko.cz a také zde na stránkách farnosti Chyšky.

Invalid Displayed Gallery

Druhé společné plánování


První společné plánování