2015

Dne 26. 12. 2015 od 9:00 v kostele sv. Prokopa proběhl Vánoční koncert Vokalistek z Chyšek.


K 31.8.2015 se rozloučil P. Jindřich Zdík Jordánek, O. Praem s farností Chyšky. Děkujeme mu za obětavou službu v naší farnosti a vyprošujeme mu mnoho Božího požehnání na novém působišti ve Spojených státech Amerických.


 

Farnost Chyšky vítá nového kněze

Dne 1.9.2015 přišel do naší farnosti nový duchovní správce P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem.

 

Chyšky odvlhčení kostela 2015

V listopadu 2015 proběhla druhá fáze odvlhčení vnějšího pláště kostela. Stavba byla ralizována svépomocí za účasti farníků, za finančního přispěvku 30 000,- Kč od obce Chyšky. Děkujeme obci Chyšky za štědrý dar i farníkům za pomoc.

Podpis smlouvy na stavbu nových varhan

6.11.2015 došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy na stavbu varhan v Chyšeckém kostele Sv. Prokopa za účasti Giovanniho Pradelly, Mons. Adolfa Pontíře a P. Pia Zdeňka Vágnera, O. Pream.