Modlitby pro děti (i rodiče)

Ráno

Nejmilejší Pane Bože.
začal nový den,
sluníčko už vyhouplo se,
svítí, láká ven.

Nejmilejší Pane Bože,
už skončila noc,
se vším, co dnes budu dělat,
prosím o pomoc.

Vstávání

Probudím se,
obléknu se,
šup z postele ven.
Děkuji Ti,
milý Bože,
za ten nový den.

Paleček i malíček

Požehnej mé malé ruce,
paleček i malíček,
požehnej můj nosík, ústa,
neposedný jazýček.
Požehnej mé oči, uši,
kolínka i nožičky,
požehnej mě, milý Bože,
od hlavy až po špičky.

Čas k jídlu

Než kousneme do koláče,
než se mléka napijeme,
za všechny ty dobré dary
Pánu Bohu děkujeme.

Malá šelma

Někdy jsem dost divoký,
jindy mívám zlost,
jako tygr řvu a vrčím,
jako medvěd zlostně bručím
a mám všeho dost.

Bože, stvořils také mě,
ty nade mnou bdíš,
děkuji za ujištění,
že tvá láska menší není,
i když všechno víš.

Smutek

Když se nic nedaří,
i den je šedivý,
mým slzám na tváři
Pán Bůh se nediví.

Když se nic nedaří,
k Němu si pospíším,
tam v Boží náruči
vždycky se utiším.

Veliký svět

Děkuji za pevnou zem,
smím tu běhat, skákat,
děkuji Ti za vodu,
mohu pít i cákat.

Děkuji za svěží vzduch,
nadechuji směle,
děkuji za krásný svět,
stvořil jsi ho skvěle!

Jaro

Rozkvetla louka,
sluníčko hřeje,
zajíček kouká,
co se to děje.
Semínka klíčí,
Pán Bůh se stará
a já ho chválím
za zázrak jara.

Léto

Celé dny smím řádit venku,
na sluníčku, u vody.
Bože děkuji za léto,
za čas her i pohody.

Podzim

Slunce si vyhrálo,
ovoce dozrálo.
Mňam, to je pochutnání!
Něco si necháme,
víc toho rozdáme.
Bůh nám dal požehnání.

Zima

Do sněhu, do bláta
mám tlustá kaťata.
Do vší té sloty
mám pevné boty.
Proti zlé vánici
mám teplou čepici.
Popadnu saně
a hurá na ně!

Bože, moc ti děkuji,
zimu – tu já miluji!

Zvířata

Žádné zvíře není stejné,
jen se na ně podívejme:

Jedno má strakatý kožich,
jiné chodí s proužky,
další nosí černé tečky
nebo módní kroužky.

Ježíš

Pán Ježíš zve kluky, holky,
volá mě i tebe:
„Pojďte za mnou, pro maličké
připravil jsem nebe.“
Ten je tlustý, ten je tenký,
jiný zase maličký,
Ježíš má rád všechny děti,
všechny kluky, holčičky.

Noc

Slunce už zapadlo,
nebe je ztemnělé,
možná, že nablízku
drží stráž andělé.
Nebe je ztemnělé,
poseté hvězdami,
možná, že andělé
drží stráž nad námi.

Dobrou noc

Pod hebkou peřinku
ulož mě spát,
do měkké postýlky,
kterou mám rád.
Země se otáčí,
zas bude den,
Bože, dej dobrou noc
i sladký sen.

Děkuji

Děkuji ti, milý Bože,
za louku, když rozkvete,
za slunce i za nový den,
za to, že jsem na světě.

Děkuji ti, milý Bože,
za oblohu s hvězdami,
za spánek i za hezký sen,
za to, že bdíš nad námi.

Duha

Když na nebi září duha,
je to Boží znamení,
že se Pán Bůh dobře stará
o všechno své stvoření.

Když na nebi září duha,
hraje všemi barvami,
víme, že je láska Boží
kolem nás i nad námi.

Požehnání

Bože, ty jsi stvořil
oblohu i noc,
ať mě vždycky chrání
tvoje velká moc.
Bože, ty jsi stvořil
hvězdy zářivé
ať je vždycky se mnou
požehnání tvé.

Mezi lvy

Vím, že když se modlím,
Bůh slyší mé volání,
vím, že Bůh je se mnou,
od zlého mě ochrání.

Před spaním

Malé dítě spinká
a na jeho tvář
dopadá svit hvězdy
i andělská zář.

Malé dítě spinká,
sní svůj první sen,
andělé nás chrání,
přijde nový den.

Za kamarády

Žehnej, milý Pane Bože, všem, kteří mě mají rádi,
kéž mají tvé požehnání také jejich kamarádi.

Žehnej, milý Pane Bože, všem, které mám tolik rád,
kéž má tvoje požehnání každý jejich kamarád.

Úkryt

Ochraňuj mě, milý Bože,
na tebe se spoléhám,
v dešti, bouři, ve vichřici
u tebe svůj úkryt mám.

Před spaním

Když se cítím vystrašený,
ztracený a sám,
anděla mi Pán Bůh pošle
proti nočním tmám.

Zachumlám se do peřinky,
Pán Bůh mě má rád,
andělé mě stále chrání,
mohu klidně spát.

Z knih „Bible na dobrou noc“ a „Moje malé modlitbičky“ – vydala Česká biblická společnost
Překlad z angličtiny: Petra Mizurová