Stalo se

1. svaté přijímání

Fotografie si můžete prohlédnout zde.


V sobotu 9. dubna 2016 proběhl farní zájezd do Dobré Vody u Nových Hradů, Nových Hradů a Třeboně

Program:

  • Dobrá Voda – mše svatá a prohlídka poutního místa se Svatou bránou
  • Nové Hrady – prohlídka kláštera Božího milosrdenství
  • Třeboň – prohlídka pivovaru s ochutnávkou a s obědem v pivovarské restauraci

Duchovní doprovod P. Mikuláš a P. Pius


 

V těchto dnech probíhala v naší farnosti tříkrálová sbírka, děkujeme všem koledníkům i dárcům.


6.11.2015 došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy na stavbu varhan v Chyšeckém kostele Sv. Prokopa za účasti Giovanniho Pradelly, Mons. Adolfa Pontíře a P. Pia Zdeňka Vágnera, O. Pream.