Hospodin buď vaší cestou

Vítejte na stránkách farnosti Chyšky.

Vzhledem ke ztrátě veškerých pravidelných příjmů farnosti ze sbírek vroucně prosíme o milodary na provoz kostela a zvláště na nutnou letošní splátku půjčky, poskytnuté biskupstvím na doplacení varhan.

Milodary můžete vložit do připraveného košíčku v kostele, předat duchovnímu nebo paní kostelnici.

Rovněž je možné vložit finanční prostředky na účet 107-7300690287/0100 zřízený pro tento účel.

Situace je naléhavá! Nikdo z nás nepočítal s tak dlouhým uzavřením kostelů a nemožností vyhlášení jakékoli společné sbírky.

Prosíme Vás o laskavou pomoc!

Pánbůh zaplať!