Hospodin buď vaší cestou

Bůh pokoje ať sešle radost, pokoj a lásku do vašich rodin.