Kněží z farnosti Chyšky

Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Žalm 116,13
P. Jan CHOCHOLE
P. Karel KOLÍN
P. Msgre Josef LEŠKA
P. Josef MATĚJŮ
P. JUDr. Josef DVOŘÁK
P. Antonín JAROLÍMEK
P. Václav ŠÁCHA
P. Ferdinand ŠÍT
P. ThDr. Bohuslav JAROLÍMEK O.Praem, opat
P. Josef PYNTA
P. Justin ŠÍT, O.Praem
P. Dominik ŠÍT, O.Praem
P. František PICH
P. PhDr. Miloslav VLK, biskup, arcibiskup, kardinál
Být knězem znamená stávat se přítelem Ježíše Krista,
a to stále více a celou svou existencí.
Benedikt XVI.