Bohoslužby

Mše svaté v kostele sv. Prokopa:

 

St – 17:00 (18:00 letní čas)

Ne – 8:00

 

V měsících květnu a říjnu bývají vždy 30 minut přede mší svatou májové pobožnosti.

Mimořádné mše v době vánoční, velikonoční a o velkých liturgických slavnostech budou ohlášeny v kostele, zveřejněny na nástěnce před kostelem a na těchto stránkách.

Ve farnosti bývají pravidelně pořádány duchovní obnovy s možností svátostí smíření a společné modlitby.

Adorace se koná každý čtvrtek před prvním pátkem od 18:00 do 20:00 hodin. V době adorace je možnost přijmou svátost smíření.